Afwijkende levertijden - per haard afhankelijk

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 Aan: De Haardwinkel
          De Maas 28
          info@dehaardwinkel.nl
 

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: ........................................*

de verrichting van de volgende dienst: ........................................*,

herroept/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op*: ........................................

Naam consumenten(en): ........................................

Adres consument(en): ........................................


Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):


........................................

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Wat zoek je?

Nieuwsbrief

Acties, nieuwe producten en uitverkoop - rechtstreeks in uw inbox

Jouw winkelwagen